Markarbeten för företag

Aréens Entreprenad

Din lokala totalentreprenör i Västerås och Västmanland

Aréens entreprenad står för kvalité & hållbarhet.
Vi är din totalentreprenör från Västerås som fokuserar på att tillgodose dina behov med hållbara arbeten oavsett om det är en liten del utav ditt projekt eller om det är hela vägen från ansökan till färdig grund.

Vi håller vad beställare/byggledare lovar och självklart skall kvalitet, miljö och ekonomi följa med. Inom organisationen har vi lång erfarenhet och stor kompetens. På marksidan finns idag 20 heltidsanställda samt ett tätt samarbete med olika entreprenörer.

En långsiktig samarbetspartner

Vi har kunskap inom mätteknik/gps, vilket innebär att vi har möjligheten att ta helheten i projektet. Detta är en viktig bit för oss då vi inte är beroende av andra. Målet för oss är att vara en stark långsiktig samarbetspartner som håller vad vi lovar. Vi satsar på att bli ledande inom ”platta på mark” med tillhörande schakt, va samt finplanering.

Vi vänder oss främst mot fastighetsbolag, projektledningsföretag samt större byggbolag.

Areens Entreprenad

Vi arbetar med allt under färdig mark

Schakt

Schaktning innebär att marken förbereds och grävs inför ett större byggnadsprojekt. När grunden sedan är på plats så schaktas jorden tillbaka igen och fylls runt den nya grunden. Vi på Aréens Entreprenad utför all sorts schaktarbete och har all utrustning som krävs för detta.

Grundläggning

Grundläggning innefattar den del av byggnationen som kommer att hantera byggnadens tyngd och last. Grundläggning kan utföras med olika metoder beroende på markens kvalitet och beskaffenhet. Det finns bland annat ytlig och djup grundläggning att använda sig av.

Formsättning, armering

Formsättning är den del av bygget som gör att exempelvis golvet får den form som förväntas och håller den våta betongen på plats. Detta moment utförs innan själva gjutningen tar vid. Armering är en nödvändig beståndsdel som ser till att grunden klarar olika typer av belastningar. Utan armering finns stor risk att betongen skulle spricka.

VA arbeten

VA är en förkortning för vatten och avlopp. VA-arbeten innebär ofta att kunden/beställaren behöver lägga ner nya VA-ledningar i marken. Vi på Aréens Entreprenad utför både små och stora VA-arbeten och tar oss an uppdrag inom allt från nybyggnation till reparation/ombyggnad.

Pålning

Att påla innebär att man utför en markförstärkning. Man slår ner stålrör i marken och plattan kommer då att stödja sig på berg eller en fast botten i stället för jorden. Det finns olika metoder för detta där den enklaste är att driva ner pålarna genom att slå eller vibrera ner dem. 

Utsättningar

Utsättning innebär att en person från oss kommer till platsen där grävningen ska ske och märker ut ledningens/kabelns läge på marken. Detta gör man exempelvis om kunden själv inte är säker på exakt var ledningarna ligger och behöver hjälp att ta reda på detta.

Ritningar

Vi utför alla typer av ritningar som grundritningar, fasadritningar, ritningar för bygglov, VA eller armeringsritningar. Oavsett vad för projekt du har i åtanke så kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning och rätt ritning för detta. Kontakta oss så tar vi det därifrån.

Industrigrunder, finplanering, vägar

En industrigrund kan bestå av ett ytskikt hårdbetong, ovanpå konstruktionsbetongen. Detta för att stärka upp ytan ytterligare då industrigrunder utsätts för större påfrestningar än andra typer av grunder. Vid finplanering fräschar man upp de utvändiga ytskikten eller ställer i ordning den yttre miljön efter utfört arbete. Utöver detta erbjuder vi även olika typer av vägbyggen.

Referensprojekt

Behöver du hjälp med markarbete eller anläggning? Kontakta oss!

Kontakt

Långängsvägen 4
721 32 Västerås

Telefonväxel: 021 33 33 30 (tonval 2)
E-post: info@areensentreprenad.se

Företag

Schakt
Grundläggning
Va arbeten
Pålning
Ritningar
Utsättningar
Industrigrunder
Vägar

Privatperson

Platta på mark
Plattläggning
Dränering
Murarbete